GreenPower Slovensko

Green team SOŠ Informačných technologií
Hlinícka 1 Bratislava

Naša škola sa zapojila do projektu Greenpower Slovensko a vybrala tím zo žiakov, ktorý musí do určitého termínu poskladať elektrickú motokáru z dielov od spoločnosti Greenpower. Žiaci musia kompletne postaviť základnú konštrukciu, karosériu, elektroinštaláciu a spojazdniť motokáru. Žiaci musia trénovať a pripravovať sa na preteky, zisťovať problémy a riešiť ich.

O projekte

Greenpower je populárny a úspešný vzdelávací projekt, ktorý vznikol za účelom rozvinúť nadšenie detí a mladých ľudí pre vedu a techniku a podporiť tak prípravu budúcej pracovnej sily pre potreby priemyslu v 21. storočí.

Projekt vznikol vo Veľkej Británii (1999), každoročne sa ho zúčastňuje viac než 10 000 študentov od základných škôl až po univerzity, nielen v Británii ale aj v zahraničí (USA, Čína, Singapur, JAR, Poľsko, India atď.)

V projekte je pre tímy žiakov a študentov postavená výzva: navrhnúť a zostaviť zo stavebnice elektrické auto, s ktorým sa potom zúčastnia pretekov. Súťažný tím v nižších kategóriách tvorí skupina, (zvyčajne od 6 do 20 žiakov).

Greenpower vznikol z dôvodu riešenia problému budúceho nedostatku kvalifikovaných inžinierov v priemysle, pretože neustále klesal počet študentov prejavujúcich záujem o profesionálnu dráhu v inžinierskej profesii.

To, že projekt existuje už 10 rokov, stále rastie, rozširuje sa aj do iných krajín po celom svete a dokázal pritiahnuť a udržať veľa silných sponzorov z oblasti priemyslu a IT sektoru (Siemens, iBMW, Ford Lockheed Martin a.i.) znamena, že tento systém dokáže napĺňať stanovené ciele a je dlhodobo udržateľný.

Naš tím

our_team

Bc.František Cedula

Majster odborného výcviku,
Manažer tímu

Projekt greenpower, ma oslovil, preto, lebo rád pracujem so žiakmi a je to niečo nové na našej škole. Spolupráca so žiakmi je vždy dobrá vtedy, ak sami niečo konštrulujeme a hľadáme spoločné riešenia. Preto ma tento projekt oslovil a vlastne veľmi rýchlo som mal zložený kolektív žiakov k tomuto projektu.

BC.Carmen Valovičová

Koordinatorka

S mládežou pracujem dlhu dobu, a preto ma oslovil tento projekt z hľadiska výchovy našich žiakov.

fotka

Marek Jakubec

WebDeveloper, Fotograf
Pomocný mechanik

Keď som sa o tomto projekte dozvedel, tak hneď som chcel byť súčasťou tímu. Je to na našej škole niečo úplne nové a keďže ma celkom zaujímajú auta, tak som rád, že si môžem vyskúšať stavbu takého to autíčka. Čo ma ešte viac teší, tak je, že na našom aute budeme môcť dokonca pretekať.

fotka

Šimon Šnábel

Hlavný mechanik

Na tomto projekte ma najviac zaujala samotná stavba automobilu a záverečné preteky. Preto som sa chcel stáť súčasťou tímu a pomáhať realizovať tento projekt.

our_team

Mark Vida

Pomocný mechanik

Už od malička ma zaujímajú preteky formula 1 a v podstate aj naše autíčko bude nejaká menšia formulka, tak som povedal, že do toho idem. V mojom živote prvýkrát robím niečo také, ale je to skvelá zábava, som šťastný, že môžem byt súčasťou tímu.

fotka

Jaroslav Mrnka

Pomocný mechanik

Stal som sa súčasťou tímu, lebo sa snažím rozvíjať svoje skúsenosti a schopnosti. Videl som v tom budúcnosť a verím, že sa mi to hodí do života.

fotka

Ema Tóthová

Pomocný mechanik

Do tohto tímu som prišla, lebo ma zaujímal vývoj automobilu a vidím v tom príležitosť naučiť sa niečo nové a získať viac skúsenosti do budúcna.

fotka

Lenka Pongracova

Pomocný mechanik

Stala som sa súčasťou tímu, lebo už od malička ma zaujímal vývoj aut. Tento projekt mi umožnil spolupracovať na mojom sne.

Postup Projektu

Prvá etapa

Ako prvé sme začali skladať konštrukciu autička.

Druhá etapa

Začali sme pracovať na výstavbe karosérie autička, použili sme na to hliníkovy plech hrúbky 1.5 mm.

Tretia etapa

Ďalej sa začalo pracovať na elektroinštalácii, bohužiaľ nebol dodaný potrebný materiál na elektroinštaláciu, nakúpili sme potrebný materiál a elektroinštaláciu vyhotovili podľa dodanej schémy.